Záložky

Browsovanie s využívaním záložiek šetrí čas, je praktické a prudko návykové.

Firefox (ale nielen Firefox) umožňuje browsovanie pomocou záložiek. Je to efektívny postup práce s internetom.

Pri normálnom browsovaní sa má „správne“ klikať na odkazy, ktoré sa potom otvárajú. Na novootvorenej stránke potom môžete zas kliknúť na nejaký odkaz a takto sa môžete v jednom okne presúvať po internetových stránkach. Je to síce prehľadné, ale veľmi neefektívne. Stráca sa čas, kým sa nová stránka načíta.

Oveľa praktickejšie je čítať nejakú stránku a keď narazíte na odkaz, ktorý by vás zaujímal, dáte ho otvoriť do novej záložky. Zatiaľ čo sa na pozadí do novej záložky už načítava stránka, ktorú ste chceli vidieť, na tej predchádzajúcej môžete nerušene pokračovať v čítaní. O pár sekúnd narazíte na ďalší zaujímavý odkaz a dáte si ho znova otvoriť do ďalšej záložky. Už sa vám na pozadí chystá ďalšia stránka a vy stále čulo prezeráte tú prvú.

V okamihu, keď vás prvá stránka prestane zaujímať, kliknete na záložku. Máte v nej bez čakania pripravenú, načítanú kompletnú stránku, ktorá vás zaujímala pred chvíľou…

Nemusíte čakať neraz aj desiatky sekúnd, kým k vám tá stránka príde, aby ste následne museli čakať na obrázky a po pol minúte zistili, že vás tá stránka vôbec nezaujíma…

Práca so záložkami je efektívna – skúste si ju a asi sa nebudete chcieť vrátiť.

Nastavenia záložiek majú niekoľko možností. Jedna možnosť je, aby sa záložky otvárali automaticky na pozadí, druhá možnosť je otvoriť síce stránku so záložkou, ale hneď na ňu prepnúť. Druhú možnosť považujem za menej logickú, pretože aj na veľmi rýchlej linke sa na zostavenie stránky čaká. Je výhodnejšie, ak sa stránka zostaví na pozadí…

V nastaveniach je výhodné zapnúť voľbu, aby vás Firefox varoval, ak ho chcete ukončiť vo chvíli, keď máte otvorených viacero záložiek.

11.03.2005

Pridajte komentár: